Pachete

1. ANTEPROIECT

– Concept, schițe, simulare 3D

 

2. BAZĂ A.C.

– Elaborare documentații pentru avize, cele care țin de specializarea arhitectură

– Proiect de arhitectură D.T.A.C. (Documentația tehnică pentru AUTORIZAȚIA DE  CONSTRUIRE)

Nu include: Depunerea și eliberarea avizelor, contactul cu alte specializări, taxe avize, taxe autorizație

 

3.  CLASIC – AUTORIZAȚIE

– Obținere CERTIFICAT DE URBANISM (C.U.)

– Elaborare documentații pentru avize

– Depunere și obținere avize conform C.U.

– Proiect de arhitectură D.T.A.C. (Documentația tehnică pentru AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE)

– Asigurare proiectare prin colaboratori specialități:

– Topografie

– Studiu geotehnic

– Proiect rezistență

– Proiecte instalații interioare: electrice, sanitare, termice, gaze

– Depunere dosar pentru Autorizația de Construire

Reducere 20% din prețul proiectului de amenajare interior

Nu include: taxele C.U., A.C., taxele pentru avize și tarifele colaboratorilor.

 

 

4. AVIZE +  AUTORIZAȚIE

– Elaborare documentații pentru avize

– Depunere și obținere avize conform Certificat de Urbanism (C.U.)

– Proiect de arhitectura D.T.A.C. (Documentația tehnică pentru autorizația de construire)

Reducere 20% din prețul proiectului de amenajare interior

Nu include: obținere C.U., proiecte pe specialități, depunere dosar, taxe avize, taxa A.C.

 

5. AVIZE

– Obținere CERTIFICAT DE URBANISM (C.U.)

– Elaborare documentații pentru avize

– Depunere și obținere avize conform C.U.

Nu include: taxele C.U., A.C., taxele pentru avize, taxele pentru proiecte, expertize, etc solicitate prin C.U.

 

 

6. PACHET ȘANTIER

– Proiect tehnic

– Detalii de execuție

– Urmărirea lucrărilor pe șantier

 

7. PACHET ARHITECTURĂ + INTERIOR

AUTORIZAȚIE (oricare din pachetele 2, 3, 4) + Amenajare de interior

Reducere 20% din prețul proiectului de amenajare interior

Gratuit: Amenajare exterior și consultanță în alegerea culorilor pentru exterior.

 

8. PACHET INTERIOR BAZĂ

– Releveu interior

– Mobilare generală a tuturor spațiilor

– Simulări 3D ale spațiului la nivel detaliat cu diferite materiale, culori, mobilier

– Plan mobilat

 

9. PACHET INTERIOR DETALIU

– Interior bază (pachet 8) plus detaliere:

– Desfașurata pereți, tavane și pardoseală cu indicarea materialelor și a suprafețelor

– Cotarea distribuției fiecărui material pe fiecare suprafață

– Indicarea necesarului de materiale (gresie, faianță, zugraveală, nr corpuri iluminat)

Opțional: Detaliere instalații electrice, sanitare,  termice (cota, poziție) – proiect întocmit de inginer specializat

 

10. PACHET INTERIOR + CONSULTANȚĂ

Include orice pachet interior (pachetele 7, 8 și 9)  plus: consultanță și recomandare furnizori  în alegerea materialelor, culorilor, finisajelor, mobilier, corpuri de iluminat, obiecte sanitare, obiecte de decor diverse.

 

11. URBANISM BAZĂ

– PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

– PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.)

 

12. URBANISM BAZĂ + AUTORIZAȚIE

– Documentație PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

– PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.)

Reducere 20% din prețul proiectului de arhitectură