Urbanism

DOCUMENTAȚIE PENTRU OBȚINERE:

• PLAN URBANISTIC ZONAL – P.U.Z.

• PLAN URBANISTIC DE DETALIU – P.U.D.

STUDII URBANISTICE DIVERSE